#Small

I paketet Small utför vi projektering av stålbyggnader där våra certifierade stålbyggnadskonstruktörer konstruerar och dimensionerar stålstommen. Vi utför all modellering i 3D för såväl stålstomme, takplåt, betongsocklar, väggelement och bleck. I projekteringen ingår kompletta materialspecifikationer och handlingar inklusive tillverknings- och montagehandlingar. Som projektledare för ditt stålbyggandsprojekt tar vi ett helhetsansvar och ser till att allt är genomtänkt innan beställning av material och montering. Vi koordinerar projektet med involverade underleverantörer, exempelvis för HDF bjälklag och taktäckning. Med en väl utförd projektering undviker vi överraskningar under byggtiden och får lägsta totalkostnad för ditt projekt. Vi har även möjlighet att hjälpa till med arkitekt och visualiseringsritningar.