fbpx

Evolution har
inga genvägar

På J3M är vi inte rädda för att testa nya vägar för att hitta den bästa lösningen. Och det är precis vad vi har gjort. Hittat den bästa, mest effektiva och självklara lösningen för ditt byggprojekt. J3M skapar förutsättningarna för bästa resultat – utan att kompromissa med kvalitet. Vi har delat upp vårt erbjudande i tre olika varianter. Vilken passar ditt byggprojekt?

KOMPLETT LEVERANS AV BYGGNADSKONSTRUKTION

1. FUNDAMENT

Betongfundament för grundläggning direkt på mark eller på pålningskonstruktion. Vi föredrar montering av prefabricerade betongfundament där det är möjligt och platsgjutna som alternativ.

2. STÅLSTOMME

En stålstomme ger oändliga möjligheter att tillgodose önskemål gällande utformning av byggnaden. Med stålstommen får man även en optimerad stomlösning.

3. AVVÄXLINGAR

Större håltagningar i vägg, tak och bjälklag kräver en avväxling för att ge upplag åt berörd konstruktionsdel. Installationer kan ibland kräva infästning till en konstruktionslösning av stålelement.

4. BJÄLKLAG HDF

HDF bjälklag byggs av prefabricerade betongelement. Dessa element möjliggör stora pelarfria ytor under bjälklaget. Ovanpå HDF elementen gjuts sedan en pågjutning för att få en färdig betongyta på bjälklaget. HDF bjälklag är en bra lösning där det finns krav på brandskydd och ger även en bra ljudisolering.

5. BJÄLKLAG LÄTTREGLAR

Ett lättbjälklag är en bjälklagstyp som fungerar bra till tex entresoler. Konstruktionen kan bestå av bärande högprofilerad plåt alternativt stålreglar. Ovanpå läggs sedan en plywood eller spånskiva med slit och halkyta.

6. INVÄNDIGA TRAPPOR

Trappor kan utföras i någon av de olika industristandarder som finns. Några möjliga varianter på trappan är spiraltrappa, rak trappa eller U formad trappa.

7. TAKPLÅT

Takplåten binder ihop byggnaden genom att skapa skivverkan, den bär även takisoleringen och laster från snö och vind. Takplåten kan även bära installationer placerade både ovan och under taket.

8. BRANDVÄGG

Mellan vissa delar i byggnaden ställs krav på att det skall finnas en avskiljande konstruktion för att förhindra brandspridning till andra delar av byggnaden. Vid högre brandkrav utförs dessa väggar med betong alternativt lättbetongkonstruktion.

9. INVÄNDIGA VÄGGELEMENT

Väggelement på insidan kan utföras med samma utförande som på utvändiga väggelement. Dessa väggar kan installeras stående eller liggande. De kan även utföras demonterbara. Väggarna klarar lägre till medel brandpåverkan.

10. SOCKEL

Betongsockel placeras med fördel i botten på väggen. Detta ger väggen en extra kapacitet mot påkörning och annan fysisk påverkan både invändigt och utvändigt.

11. UTVÄNDIGA VÄGGELEMENT

Prefabricerade plåtsandwichelement kan väljas i många olika kulörer och design för att skapa den gestaltning av byggnad som önskas.

12. TAKTÄCKING

Taktäckningen består av ett värmeisolerande skikt och sedan längst upp en papp eller duk som tätskikt.

13. UTVÄNDIGA TRAPPOR

Trappor kan utföras i någon av de olika industristandarder som finns. Några möjliga varianter på trappan är spiraltrappa, rak trappa eller U formad trappa.

14. BETONGGOLV

Betonggolvet kan utföras antingen armerat med armeringsnät alternativt med fiberarmering.

15. PORTAR

Portar finns som vikportar, skjutportar, takskjutportar samt takrullportar. Kulörer och fönsterindelning är valbart. Det finns även möjlighet att få utökad isolerförmåga i några av portmodellerna.

16. GLASPARTI

Glaspartier går att få som enskilda fönster alternativt helt integrerade glasfasader.

17. BLECK

Anslutning mellan olika byggnadsdelar kräver ofta inklädnad och det utförs med plåtbeklädnad. Går att få i den färg som passar estetiken bäst.

Kontakta oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi!

    Jag godkänner att J3M får använda mina kontaktuppgifter och hanterar dem enligt sin personuppgiftspolicy.