Handelsplats Dalkullan, Falkenberg

´

Efter sommaren 2019 öppnas Falkenbergs nya handelsplats. Handelsplatsen består av 10 300 kvm kommersiella yta innehållande 4 butiker, 3 restauranger och 2 träning/sporthallar. 6 av verksamheterna är helt nya för Falkenberg. Handelsplatsen ligger intill Tångarondellen som idag redan utgör en viktig handelsplats för Falkenbergsborna. J3M levererar stålstomme, tak, betongsocklar och väggar till MVB som är totalentreprenör.

Kontakt

ANDREAS SVENSSON

Projektchef / Säljare

+46 76 893 25 21

andreas.svensson@j3m.se